Böcker i fönster, S. Kendall [CC BY-SA 4.0][cc4]


Bordet | Litteratur | Om oss | Omkring


Litteraturen

Utgångspunkten i uppstarten var begagnad engelskspråkig facklitteratur. Boklådan är ett antikvariat, alltså. Men vi vill också täcka in en bredd inom fler områden, som till exempel dramatik, lyrik och skönlitteratur. Balans. Vi har inte fler böcker än utrymme.

Kategorier

Önskelistan

På bokbordet har vi en önskelista, där du kan fylla på med dina önskemål. Det gäller både författare, bokcirkelteman och genrer. Det går också bra att skriva till oss direkt info@kvillesboklada.se.

Bokcirklar

Fördjupning är en del av den demokratiska tanken. Därför är bokcirklar naturligt för oss.

Böcker i profil, G. Eek CC BY-SA 4.0
Böcker i profil, G. Eek CC BY-SA 4.0